Backlink Comment Và Liệu Nó Có Còn Đáng Dùng Trong 2023?

Những backlink comment đã từng được sử dụng rất nhiều ở thời điểm vài năm trước. Nhưng hiện tại, liệu nó còn mang lại giá trị cho SEO nữa hay không?