FAQ Schema Và Cách Chèn Câu Hỏi Thường Gặp Vào Website

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về FAQ Schema hay còn gọi là Câu hỏi thường gặp. Nó là gì, tác dụng ra sao và cách chèn vào Website như thế nào?