Bounce Rate Là Gì? Cách Giảm Tỉ Lệ Thoát Trang Hiệu Quả

Hãy cùng tìm hiểu Bounce Rate là gì, nó thể hiện điều gì, đâu là nguyên nhân khiến tỉ lệ thoát trang cao và làm thế nào để giảm Bounce Rate cho Website?