Google Công Bố Bản Cập Nhật Cốt Lõi Tháng 03/2023

Vào ngày 15/03 Google chính thức công bố bản cập nhật thứ hai trong năm 2023 kể từ cập nhật đánh giá sản phẩm. Đó là bản cập nhật cốt lõi tháng 03/2023