Google Xác Nhận Bản Cập Nhật Cốt Lõi Tháng 5 Năm 2022

Mới đây thì Google đã chính thức xác nhận bản cập nhật cốt lõi tháng 5 năm 2022. Nó đã bắt đầu diễn ra và có thể sẽ hoàn tất sau khoảng 1-2 tuần tới.