SpamBrain: Cập Nhật Spam Liên Kết Tháng 12 Năm 2022

Google chính thức đưa ra thông tin về bản cập nhật spam liên kết tháng 12 năm 2022. SpamBrain hứa hẹn sẽ làm đảo lộn SERPs giai đoạn cuối năm nay.