SEO 2022 Có Còn Nên Lấy Backlinks Từ Forum Không?

Những liên kết từ diễn đàn liệu hiện tại có còn hiệu quả hay không? Liệu chúng ta có còn nên lấy backlinks từ forum không? Cùng tìm hiểu ở bài viết này!