SEO Website Nên Viết Bao Nhiêu Bài Mỗi Ngày?

SEO Website nên viết bao nhiêu bài mỗi ngày để lên Top Google nhanh chóng, để Google định hình thương hiệu tốt hơn? Trang Web mới và cũ khác nhau như thế nào?