Core Web Vitals Là Gì? Cách Tối Ưu Chỉ Số LCP FID Và CLS Cho Website

Là một trong những tiêu chí đánh giá xếp hạng quan trọng. Bạn đã biết Core Web Vitals là gì và làm thế nào để tối ưu được các chỉ số LCP, FID, CLS cho Website?