EEAT Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Cải Thiện E-E-A-T Cho Website

Tháng 12 năm 2022 thì Google vừa bổ sung thêm “E” và chỉnh sửa nó thành E-E-A-T. Vậy EEAT là gì, nó có phải là một yếu tố xếp hạng và làm thế nào để cải thiện?