File Robots.txt Là Gì? Nó Có Thực Sự Cần Thiết?

File Robots.txt giúp những con bot biết được đâu là những nội dung nó được phép thu thập dữ liệu hoặc không. Nhưng nó có thực sự cần thiết với một Website!