Báo Cáo Lập Chỉ Mục Trang Video Trong Google Search Console

Mới đây, báo cáo lập chỉ mục trang video trong Google Search Console đã chính thức được triển khai. Cùng tìm hiểu chi tiết nội dung này ngay dưới đây!