Có Nên Đặt TextLink Ở Footer Và Sidebar Không?

Nhiều nhà làm Web đều có xu hướng đặt textlink ở phần Footer ( chân trang ) và Sidebar ( thanh bên ). Vậy với SEO, điều này có ý nghĩa gì có nên được áp dụng?