Mobile Friendly Là Gì Và Tại Sao Nó Quan Trọng?

Khái niệm Mobile Friendly là gì, bạn đã biết cách nhận biết lỗi và xử lý khi Website báo không thân thiện trên thiết bị di động trong Google Search Console?