Keyword Density Là Gì? Mật Độ Từ Khóa Bao Nhiêu Là Chuẩn?

Bạn đã biết Keywords Density hay mật độ từ khóa là gì? Số lần xuất hiện của từ khóa bao nhiêu lần là đủ hay làm sao để phân bổ từ khóa một cách hiệu quả?