Schema Là Gì? Cách Chèn Vào Website Và Những Lưu Ý

Các loại Schema đang được sử dụng khá phổ biến trong SEO. Vậy cụ thể, Schema là gì, tác dụng của các loại phổ biến cũng như cách chèn vào Website ra sao?