SEO Entity Là Gì? Cách triển khai và tối ưu Entity Building

Entity ảnh hưởng nhiều đến các chiến dịch tối ưu SEO Website. Vậy SEO Entity là gì, tại sao quan trọng hay làm thế nào để triển khai Entity Building hiệu quả?