Hướng Dẫn Tối Ưu Và Sử Dụng Thẻ Heading Trong SEO

Thẻ Heading trong SEO cũng là một hạng mục tối ưu Onpage khá quan trọng. Cùng tìm hiểu cách sử dụng những thẻ H1, H2, H3… hiệu quả nhất cho SEO.