Thuật Toán Google Là Gì? TOP 7+ Thuật Toán SEO Cốt Lõi

Thuật toán Google là một khái niệm quan trọng mà mọi SEOer cần nắm và biết cách cập nhật một cách sớm nhất. Vậy đâu là những thuật toán SEO cốt lõi nhất?