thuật toán tháng 9 2020

04/10/2020

#Tháng 9/2020 – Google Xác Nhận Các Vấn Đề Về Lập Chỉ Mục

Khoảng từ 20/09 đến nay 04/10/2020. Nhiều Website gặp phải các vấn đề liên quan đến khả năng lập chỉ mục, không index hay bị mất index...