Cách Tối Ưu Thẻ Title Và Meta Description Trong SEO

Dưới đây là tổng hợp một số kỹ thuật tối ưu thẻ Title (Meta title) và Meta description trong SEO chuẩn nhất với công cụ tìm kiếm và cả người dùng thực.