Thảo Luận: Làm SEO Có Cần Tiếng Anh Không?

Tiếng Anh có thực sự quan trọng với nghề SEO Website hay không, làm SEO có cần tiếng Anh không? Hãy đưa ra quan điểm của bạn về vấn đề này bên dưới đây!